There was a problem loading the comments.

Hoe pas ik mijn host file aan?

Support Portal  »  Kennisbank  »  Viewing Article

  Print

WINDOWS

In Windows kunt u het betreffende bestand vinden in het volgende pad:
C:\Windows\System32\drivers\etc
Hier ziet u het bestand hosts
Deze kunt u vervolgens openen in Kladblok of Notepad++, zorg er wel voor dat deze applicatie wordt geopend als administrator.
Dan krijgt u iets als onderstaand:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server
#    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#  127.0.0.1    localhost
#  ::1       localhost
Vervolgens kunt u de gewenste regels er onderaan in plakken.
185.40.58.174 testdomein.nl
185.40.58.174 testdomein1.nl
Zodat het er ongeveer als volgt uit ziet:
[...]
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#  127.0.0.1    localhost
#  ::1       localhost

185.40.58.174 testdomein.nl
185.40.58.174 testdomein1.nl

MAC

Om in OSX uw host file aan te passen gaat u naar Programma's>Hulpprogramma's>Terminal Hier voert u onderstaande commando in:
sudo vi /private/etc/hosts
Voer vervolgens uw wachtwoord in. Vervolgens drukt u 1x op insert om bewerken in te schakelen.
Hierna kunt u onderin het ip-adres met daarachter het domeinnaam invullen.
##
# Host Database
#
# localhost is uses to configure the loopback interface
# when the system is booting. Do not change this entry.
##
172.0.0.1    localhost
255.255.255.255 broadcasthost
::1       localhost
fe80::1%lo0   localhost
Vervolgens drukt u 1x op Esc. en vult u :wq in om op te slaan.
En als laatste voert u onderstaande commando in:
dscacheutil -flushcache

IP-adres achterhalen

Mocht u het ip-adres niet weten, dan kunt u deze vinden in DirectAdmin.
Log in op http://www.uwdomein.nl:2222 (waarbij uwdomein.nl wordt vervangen door uw eigen domein)
328f48bb6d0a221f2ccba86520f7b8bc8b67f5723b2e927431f68e1bf54c331f60f1075598daf8a0?t=1f16d81419b358de2009288bba893f02

Nadat u bent ingelogd, komt u in de domeinselector. (indien u 1 domein heeft wordt de selector overgeslagen).

6539fbb045757872917966dcf4527959fa32b3b306dd7ca3ce1b848527bb056d60f5cae09359345d?t=48a43fe4515981b6b63d70fa4bda002e

Vervolgens kiest u voor Site Samenvatting / Statistieken / Logs.

ec4584455b82d737581e305c78389599329fe0128bd74253e9503620564522a4c7b92544556b57c2?t=d7e102c69f2c70d63427c44b65391d14

Hier scrolt u een stukje naar beneden en ziet u het betreffende ip-adres.

c4613ee77e39a408b66e3aa1a56ff77ed0c5d60f4fe954edfd5587c1445f78cd806b3acf0421ed76?t=4b781d4f66d574c4ab2c50d8f10c079e

Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles

© DigiState